Пожароустойчиви

 Пожароустойчивите врати са вид врати, които са специално проектирани и изработени, за да предотвратят или предотвратят разпространението на огъня и дима между различни помещения или секции на сградата. Те имат определен клас на огнеустойчивост, който показва колко дълго можете да издържите при пожар, без да загубите своите функционални и структурни качества. Класовете на огнеустойчивост са Е (за непропускливост на огъня), I (за изолация на топлина) и M (за самозатваряне на вратата). Комбинацията от тези букви и цифри, като например ЕI30 или ЕI60, означава колко минути вратата може да издържи на пожара, без да бъде допуснато преминаване на огън или топлина. Пожароустойчивите врати могат да се състоят от едно или две крила и да са изработени от комбинация от различни материали, като например минерална вата, пожароустойчив гипсокартон и стомана. Обковът включва специфични механизми за автоматично затваряне и заключване, както и оценени панталони, дръжки, брави и патрони. Пожароустойчивите врати се монтират на места, където има риск от пожар, като например изходи за евакуация, коридори, стълбища, складове, архиви, лаборатории и др.