Противонасекомни мрежи

Съвременните мрежи против насекоми се предлагат в няколко разновидности като начин на отваряне.

- ролетна комарна мрежа – навиват се удобно в горния край на прозореца, когато не са необходими. Това е оптималният вариант за противонасекомна мрежа – удобна, надеждна, дълготрайна. Единственият недостатък е сравнително високата цена. Удачно е използването на ролетните комарни мрежи при френски прозорци и в съчетание с Външни Ролетни Щори.

- статична комарна мрежа - подходящи за всички видове прозорци, при които не се налага  преместването на мрежата; най-удачни са за монтиране на прозорци, които се използват само за проветряване на помещението.
- комарна мрежа на панти - мрежите в рамка се инсталират като допълнително крило на прозореца обикновено от външната страна на дограмата. Те се отварят навън като допълнителен прозорец. Комарните мрежи на панти са надеждни , създават удобство и са с по-ниска себестойност в сравнение с ролетните.
Това са и най-масово използваните комарници. Подмяната на мрежата след години става бързо и евтино. Това че са монтирани на панти позволява тяхното откачане от дограмата за да бъдат почистени и измити от натрупания прах, и след това отново да се поставят.

  • Плисе комарник - поставя се предимно на врати, но е удобен и за прозорци. Плисе комарника е надежден, елегантен и лесен за употреба. Много е удобен за тесни тераси, защото начина на събиране на мрежата дава възможност оптимално да се усвои наличното пространство. Мрежата се събира настрани (не напред като комарниците на панти), а допълнително удобство е, че мрежата не е под напрежение и можете да оставяте комарника и в междинни положения при нужда